Forever™ Essential Oils Lemon

Rek. försäljningspris:

Detta är det rekommenderade försäljningspriset och det innebär att återförsäljaren kan välja ett annat pris. Detta pris kommer i så fall att visas i kassan.

171,00 kr

SKU: 507

Frisk doft med aningen sötma

Eterisk olja med härlig doft av solmogna citroner: syrlig och frisk med liten sötma.

 

För vem?

Dofter påverkar oss alla, och genom att välja doft efter smak och tillfälle kan du själv påverka hur. Citron upplevs som upplyftande och energigivande – en doft som uppskattas av de flesta och passar extra bra när du vill känna dig på topp.

Eterisk olja

Många växter producerar doftande essenser som kan extraheras från olika delar av plantor och träd. Dessa essenser har en naturlig funktion, exempelvis för att dra till sig viktiga insekter för pollinering. Eteriska oljor är just dessa essenser i högkoncentrerad form med stark doft. 

Solmogen citrondoft

Forever™ Essential Oils Lemon extraheras från citroner som skördas för hand och lagras varsamt tills de når perfekt mognad. På så vis blir citronerna saftigare och producerar eterisk olja av högsta kvalitet. Citron är en av de mest välkända och älskade dofterna. Har använts över hela världen i hundratals år för att avvärja insekter, rengöra och parfymera kläder samt för sin upplyftande doft.

Upplyftande och energisk

Lite citronolja blandad med vatten och sprayad i köket före en måltid kanske kan stimulera aptiten – och döljer dessutom matos.

Vad är aromaterapi?

Aromaterapi är en lära med urgamla traditioner där eteriska oljor används för att förstärka vårt välmående. De eteriska oljorna kan med fördel användas som rumsdoft.

 

Volume: 15 ml

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en oppfriskende romduft.

FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege. Ikke fremkall brekninger.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.

Citrus Limon (sitron) Peel Oil (EC: 284-515-8)

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.