Forever™ Essential Oils Peppermint

Rek. försäljningspris:

Detta är det rekommenderade försäljningspriset och det innebär att återförsäljaren kan välja ett annat pris. Detta pris kommer i så fall att visas i kassan.

209,00 kr

SKU: 508

Uppfriskande och energisk doft

Eterisk olja med pepparmynta som bjuder på en kylig och frisk mintdoft med en behaglig sötma i botten.

 

För vem?

Dofter påverkar oss alla, och genom att välja doft efter smak och tillfälle kan du själv påverka hur. Pepparmynta upplevs som uppfriskande, stimulerande och svalkande – en doft som uppskattas av de flesta och passar extra bra när du vill känna dig på topp.

Eterisk olja

Många växter producerar doftande essenser som kan extraheras från olika delar av plantor och träd. Dessa essenser har en naturlig funktion, exempelvis för att dra till sig viktiga insekter för pollinering. Eteriska oljor är just dessa essenser i högkoncentrerad form med stark doft. 

Pigg pepparmynta av högsta klass

Forever Essential Oils Peppermint extraheras från plantor som har odlats och skördats på gårdar som ligger vid foten av Himalaya i Indien, där klimatet och jorden ger kraftfull pepparmynta av högsta kvalitet. Användningen av pepparmynta sträcker sig tillbaka till de antika romerska och grekiska kulturerna där pepparmynta användes som dekor och arom.

Uppfriskande och svalkande

Pepparmynta kan ge en uppfriskande, stimulerande och kylande känsla - en perfekt doft för arbetsrummet.

Vad är aromaterapi?

Aromaterapi är en lära med urgamla traditioner där eteriska oljor används för att förstärka vårt välmående. De eteriska oljorna kan med fördel användas som rumsdoft.

 

Volume: 15 ml

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en oppfriskende romduft.

ADVARSEL. Irriterer huden. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.

Mentha Piperita (peppermynte) Oil (EC: 282-015-4)

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.